Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

Veřejně prospěšné práce, péče o zeleň

Sečení veřejných prostranství ve vlastnictví města – parků, zelených ploch podél chodníků a silnic. Údržba záhonů. Odplevelování chodníků. Nabídka služeb pro občany rozepsána v přiloženém ceníku.

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena