UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA NA HÁJKU OD 1.12.2017

Technické služby Hostivice informují, že v zimním období bude uzavřen sběrný dvůr pro bioodpad na Hájku a to v období

od 1.12.2017 do 31.3.2018.

V tomto období bude možné uložit bioodpad do sběrného dvora TSH v Jiráskově ulici ve dny, kdy je otevřen sběrný dvůr a to:

každé pondělí od 7 do 17 hodin a každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin (pokud tyto dny nejsou státními svátky).

Po znovuotevření sběrného dvora na Hájku po zimním období bude možné ukládat bioodpad pouze na sběrném dvoře na Hájku.