Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Technické služby Hostivice, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice

 1. Organizační struktura

Ředitel organizace

Hlavní fin, účetní

Personální agenda, mzdivá účetní, bytové a nebytové hospodářství

Sekretariát, hlavní pokladna

Obchodní referent

Mistr ČOV a voda

Mistr dopravy, odpadů, VPP

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100
253 01 Hostivice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Technické služby Hostivice

Jiráskova 100
253 01 Hostivice

4.3 Úřední hodiny

po – 7:00 -17:00

út – 7:00 – 15:30

st – 7:00 – 15:30

čt – 7:00 – 15:30

pá – 7:00– 14:00
4.4 Telefonní čísla

Sekretariát – 222 368 241

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA střediska vodovodů a kanalizací – 725 935 111

HAVARIJNÍ SLUŽBA na čištění kanalizací – 603 847 144

4.6 Adresa internetové stránky

www.ts.hostivice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

kramer@ts.hostivice.cz

4.8 Datová schránka

ji9mb9u

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

KB 33836111/0100

ČS 391734369/0800

00875210

 1. DIČ

CZ00875210

 1. Dokumenty

Rozpočet města 2020 – rozpis závazných ukazatelů, příspěvkovým organizacím

Technické služby Hostivice – návrh výhledu rozpočtu 2019-2022.

 1. Žádosti o informace
  Informace lze žádat osobně na sekretariátu TS Hostivice
 1. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem žádostí a dalších podání lze provést na sekretariátu TS Hostivice v úředních hodinách.

Poslat datovou schránkou, nebo emailem.

 1. Opravné prostředky
  Lze podat písemně na sekretariátu TS Hostivice nebo pomocí datové schránky, emailu.
 1. Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení naleznete zde

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 1. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 TS Hostivice

Výroční zpráva za rok 2019 TS Hostivice

Odpovědi dle zákona č. 106/199 Sb.

Poskytnuté informace

Odpověď 1/2019