Informace pro občany Hostivice – odkládání použitých jedlých tuků a olejů z domácností:

použité jedlé oleje a tuky z domácností je možné odkládat na sběrném dvoře v areálu Technických služeb.
Otevírací doba je každé pondělí od 7 do 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin (pokud na tyto dny nepřipadá státní svátek).

Na sběrném dvoře jsou přistaveny dva kontejnery na odložení použitých jedlých olejů a tuků.

JINÝ NEŽ KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUK NEBUDE DO SBĚRNÉHO DVORA PŘIJÍMÁN!!!