Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz odpadu od občanů a soukromých firem. Odvoz tříděného odpadu – papír, plast, sklo – ze separačních míst. Vysýpání odpadkových košů.

Otevírací doba sběrných dvorů:

Sběrný dvůr v Jiráskově ulici:

každé pondělí od 7 do 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin – v době od 24.8.2021 do 30.9.2021 z provozních důvodů je sběrný dvůr uzavřen

Sběrný dvůr na Hájku:

Pondělí od 8 do 17 hodin

Úterý od 8 do 15 hodin

Středa od 8 do 15 hodin

Čtvrtek od 8 do 17 hodin

Pátek od 8 do 15 hodin

Sobota od 8 do 13 hodin

(pokud nepřipadá na tyto dny státní svátek).

Upozorňujeme občany Hostivice, že v době provozu sběrného dvora na Hájku není přijímán bioodpad v Jiráskově ulici.!!!

NA SBĚRNÉM DVOŘE JE TŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OVĚŘENÍ TRVALÉHO POBYTU V HOSTIVICI), V PŘÍPADĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ MIMO HOSTIVICE PŘEDKLÁDEJTE DOKLAD O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD (VÝPIS Z ÚČTU, STVRZENKA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU, SLOŽENKA). BEZ PROKÁZÁNÍ SE O ZAPLACENÉM POPLATKU ZA ODPAD NEBUDE ODPAD PŘIJATÝ.

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena