Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz odpadu od občanů a soukromých firem. Odvoz tříděného odpadu – papír, plast, sklo – ze separačních míst. Vysýpání odpadkových košů.

Sběrný dvůr na Hájku pro bioodpad je od 1.12.2019 do 28.2.2020 uzavřený, v tuto dobu je možné odevzdat bioodpad na SD v areálu TSH v Jiráskově ul. v provozní době pro veřejnost ( PO 7-17 hod., SO 8-12 hod. mimo státní svátky)

V roce 2019 bude pro občany Hostivice otevřen sběrný dvůr v areálu TSH Jiráskova 100 v následujících termínech:

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 7.00 do 17.00 hodin a KAŽDOU SOBOTU v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin (pokud na tyto dny nepřipadá státní svátek).

Sběrný dvůr v areálu TSH Jiráskova 100 nepřijímá v době otevření sběrného dvora na Hájku BIOODPAD.

Sběrný dvůr Hájek pro bioodpad je otevřen KAŽDÉ PONDĚLÍ a ČTVRTEK od 14 do 18 hodin a KAŽDOU SOBOTU od 10 do 17 hodin (pokud na tyto dny nepřipadá státní svátek) mimo zimní období.

NA SBĚRNÉM DVOŘE JE TŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OVĚŘENÍ TRVALÉHO POBYTU V HOSTIVICI), V PŘÍPADĚ TRVALÉHO POBYTU MIMO HOSTIVICE PŘEDKLÁDEJTE DOKLAD O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD (VÝPIS Z ÚČTU, STVRZENKA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU, SLOŽENKA). BEZ PROKÁZÁNÍ SE O ZAPLACENÉM POPLATKU ZA ODPAD NEBUDE ODPAD PŘIJMUT.

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena