Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz odpadu od občanů a soukromých firem. Odvoz tříděného odpadu – papír, plast, sklo – ze separačních míst. Vysýpání odpadkových košů.

V roce 2017 bude pro občany Hostivice otevřen sběrný dvůr v následujících termínech: KAŽDÉ PONDĚLÍ od 7.00 do 17.00 hodin a každou PRVNÍ SOBOTU v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin (pokud na tyto dny nepřipadá státní svátek).

NA SBĚRNÉM DVOŘE JE TŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OVĚŘENÍ TRVALÉHO POBYTU V HOSTIVICI), V PŘÍPADĚ TRVALÉHO POBYTU MIMO HOSTIVICE PŘEDKLÁDEJTE DOKLAD O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD (VÝPIS Z ÚČTU, STVRZENKA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU, SLOŽENKA). BEZ PROKÁZÁNÍ SE O ZAPLACENÉM POPLATKU ZA ODPAD NEBUDE ODPAD PŘIJMUT.

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena