Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

ZELENÁ LINKA – Hlášení stavu vodoměrů

+420 800 152 376

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA střediska vodovodů a kanalizací

+420 725 935 111

HAVARIJNÍ SLUŽBA na čištění kanalizací – NONSTOP

+420 603 847 144

FINANČNÍ ÚČTÁRNA

Hana Kozáková
hlavní účetní

tel:+420222 368 244
mobil:+420725260310
e-mail: kozakova@ts.hostivice.cz

SEKRETARIÁT - POKLADNA

Marcela De Vecchiová
sekretářka, pokladní

tel:+420222 368 241
mobil:+420601 378 463
e-mail: devecchiova@ts.hostivice.cz

MZDOVÁ ÚČTÁRNA

Dana Podpěrová
mzdová účetní

tel:+420 222 368  247
mobil:+420725260300
e-mail: podperova@ts.hostivice.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dalibor Najman
vedoucí odpadového hospodářství

tel.: +420 222 368 243
mobil:+420725260318
e-mail: najman@ts.hostivice.cz

BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND

Dana Podpěrová vedoucí bytového a nebytového fondu

tel.+420 222 368 247
mobil:+420725260300
e-mail: podperova@ts.hostivice.cz

VODOVOD A KANALIZACE

Ing. Hana Hübschová
vedoucí provozu

tel. +420 222 368 245
mobil:+420725260303
e-mail: hubschova@ts.hostivice.cz

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE, ZELEŇ A PROSTRANSTVÍ

Iva Pokorná
administrativní pracovník

tel.+420 222 368 243
mobil:+420725260317
e-mail: pokorna@ts.hostivice.cz

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Provoz a údržbu zajišťuje na základě smlouvy firma ELTODO a.s.

Hlášení poruch:
tel.: 800 101 109

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena