Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

Jak pršotek dešťové kapky zachránil

Osvětová publikace“ pro děti, která se snaží formou pohádky pro nejmenší přispět k osvětlení možných přístupů k problematice srážkových vod …

Přesto je srážková voda zpravidla považována za obtíž, a proto je i v rámci výstavby nových lokalit jednoduše a rychle odváděna pryč z místa dopadu, svého vzniku. Tento přístup je neudržitelný a je prováděn na úkor dalších generací. Mezi netechnická opatření managementu srážkových vod patří také vzdělávací aspekty. Příspěvek se snaží formou pohádky pro nejmenší přispět k osvětě v rámci přístupů k problematice srážkových vod.

Část prohlášení Evropské charty o vodě ze dne 6. května 1986 ve Štrasburku:

PRŠOTEK bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.

Jak pršotek dešťové kapky zachránil

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena