Co nepatří do kanalizace

 

Co nepatří do kanalizace

———————————————————————————————————————-

 

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický odpad

patří do kontejnerů na bioodpad, popřípadě do směsného komunálního odpadu

 

  • odpady z kuchyňských drtičů
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných dvorů  

 

Veškeré hygienické potřeby  

patří do kontejnerů na směsný odpad

 

Chemikálie a další nebezpečné látky

 

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

patří do stabilních sběrných míst v jednotlivých městech

 

 

Léky

patří do stabilních sběrných míst nebo zpět do lékárny

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : v případě zjištění vtoku výše uvedených látek v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace bude provozovatel TS Hostivice postupovat proti viníkovi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.