Ceny vodného a stočného od 1.5.2020

Ceny vodného a stočného platné od 1.5.2020 (platí pro 1. tarifní pásmo):

Kč/m³ bez DPH:

vodné 48,69,-Kč

stočné 36,52,-Kč

 

Kč/m³ s DPH:

vodné 53,56-Kč

stočné 40,17-Kč

Informace o provozu sběrných dvorů

Otevírací doba sběrných dvorů:

Sběrný dvůr v Jiráskově ulici:

každé pondělí od 7 do 17 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin (pokud nepřipadá na tyto dny státní svátek).

 

Sběrný dvůr na Hájku (od 1.3.2020 do 30.11.2020):

každé pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hodin a každou sobotu od 8 do 15 hodin (pokud na tyto dny nepřipadá státní svátek).

 

Upozorňujeme občany Hostivice, že v době provozu sběrného dvora na Hájku není přijímán bioodpad v Jiráskově ulici.!!!

NA SBĚRNÉM DVOŘE JE TŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ (OVĚŘENÍ TRVALÉHO POBYTU V HOSTIVICI), V PŘÍPADĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ MIMO HOSTIVICE PŘEDKLÁDEJTE DOKLAD O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD (VÝPIS Z ÚČTU, STVRZENKA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU, SLOŽENKA). BEZ PROKÁZÁNÍ SE O ZAPLACENÉM POPLATKU ZA ODPAD NEBUDE ODPAD PŘIJATÝ.

 

 

 

 

 

Informace k provozu TSH – aktualizace 20.4.2020

Informace o provozu Technických služeb Hostivice:

od 21.4.2020 budou úřední hodiny následovně:

PONDĚLÍ od 7 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

STŘEDA    od 7 do 12 hodin a od 13 do 15:30 hodin

Pokladna TSH je UZAVŘENA – nebude přijímána žádná hotovost

Žádáme občany, aby přednostně využívali telefonické a elektronické komunikace a pro platby využívali bezhotovostní platby.

Děkujeme za pochopení.

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020 (platí pro 1. tarifní pásmo):

Kč/m³ bez DPH:

vodné 48,69,-Kč

stočné 36,52,-Kč

 

Kč/m³ s DPH:

vodné 56,-Kč

stočné 42,-Kč

Co nepatří do kanalizace

 

Co nepatří do kanalizace

———————————————————————————————————————-

 

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický odpad

patří do kontejnerů na bioodpad, popřípadě do směsného komunálního odpadu

 

  • odpady z kuchyňských drtičů
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných dvorů  

 

Veškeré hygienické potřeby  

patří do kontejnerů na směsný odpad

 

Chemikálie a další nebezpečné látky

 

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

patří do stabilních sběrných míst v jednotlivých městech

 

 

Léky

patří do stabilních sběrných míst nebo zpět do lékárny

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : v případě zjištění vtoku výše uvedených látek v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace bude provozovatel TS Hostivice postupovat proti viníkovi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.