Vánoční stromky

Vážení občané,

vánoční stromky můžete odevzdávat buď v pondělí od 7 do 17 hodin na sběrném dvoře v Jiráskově ulici nebo odložit na separační místa, odkud je svážíme.

Vánoční stromky, které ponecháte u svých domů u popelnice svážet nebudeme, jelikož popelářské auto, které u Vás vyváží odpad, sbírá směsný komunální odpad, kam vánoční stromky nepatří.

Děkujeme za pochopení.

 

Cena vodného a stočného od 1.1.2019

Ceny vodného a stočného pro rok 2019
Na základě kalkulací předložených Technickými službami Hostivice schválila
Rada města Hostivice dne 10.12.2018
1.tarifní pásmo
Cena bez DPH (Kč/m3) Cena s DPH (Kč/m3)
vodné 46,2 53,13
stočné 35,50 40,83
2.tarifní pásmo – Tulipan park
Cena bez DPH (Kč/m3) Cena s DPH (Kč/m3)
vodné 46,20 53,13
stočné 40,30 46,35
Tyto ceny platí od 1.1.2019

Ukončení provozu na sběrném dvoře Hájek k 30.11.2018

Vážení občané,

na sběrném dvoře pro bioodpad na Hájku bude ke dni 30.11.2018 ukončen provoz.
V období od 1.12.2018 do 31.3.2019 bude možné odevzdávat bioodpad na sběrném dvoře TSH v Jiráskově ulici.
Upozorňujeme, že v období, kdy je otevřen sběrný dvůr na Hájku, tedy do 30.11.2018, nebude možné ukládat bioodpad na sběrném dvoře TSH v Jiráskově ulici.

Děkujeme za pochopení, za TSH Pokorná Iva.

OZNÁMENÍ – lokalita Jeneček a ul. Za Mlýnem

OZNÁMENÍ

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu města Hostivice oznamuje odběratelům, že z důvodu

manipulace na přivaděči Kladno -Praha, kterou provádí Středočeské vodárny bude ve dnech: 29.10. až 31.10. 2018

v lokalitě Jeneček a Za Mlýnem změna tvrdosti dodávané pitné vody. Na tuto přechodnou dobu se hodnota

celkové tvrdosti dodávané vody zvýší na cca 4,5 mmol/l. Kvalita pitné vody bude odpovídat vyhlášce č. 252/2004 Sb. tak jako dosud.

Za komplikace se odběratelům odmlouváme a děkujeme za pochopení.

TSH

Co nepatří do kanalizace

 

Co nepatří do kanalizace

———————————————————————————————————————-

 

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický odpad

patří do kontejnerů na bioodpad, popřípadě do směsného komunálního odpadu

 

  • odpady z kuchyňských drtičů
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných dvorů  

 

Veškeré hygienické potřeby  

patří do kontejnerů na směsný odpad

 

Chemikálie a další nebezpečné látky

 

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

patří do stabilních sběrných míst v jednotlivých městech

 

 

Léky

patří do stabilních sběrných míst nebo zpět do lékárny

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : v případě zjištění vtoku výše uvedených látek v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace bude provozovatel TS Hostivice postupovat proti viníkovi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

VODA V HOSTIVICI

TS Hostivice  jako  provozovatel vodovodní  sítě  města Hostivice  pro veřejnou  potřebu  sděluji, že  dne 24.9. 2015 bylo provedeno zprovoznění  ATS Jeneček  a  manipulace  na vodovodní  síti. Do všech pásem  města  je  dodávána  tzv. pražská voda. V rámci  prováděných  manipulací  mohlo  dojít  k dočasnému  lehkému zakalení  pitné  vody , případně  změny tlaku dodávané pitné vody.

Žádná z těchto  případných  změn nemá vliv na kvalitu  dodávané  pitné vody a její  nezávadnost.

Evžen Kramer
ředitel organizace