Havárie na vodovodním řadu Smetanova ul. – 30.7.2018

OZNÁMENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB HOSTIVICE

Z důvodu havárie na vodovodním řadu ulice Smetanova

bude dne 30. 7. 2018 od 8:00 do 16:00 (do opravení)

přerušena dodávka pitné vody v ulici Smetanova (celá ulice)

Děkujeme za pochopení.

ing. Hana Hübschová
vedoucí provozu

Havárie voda Smetanova (soubor ve formátu .pdf)

Co nepatří do kanalizace

 

Co nepatří do kanalizace

———————————————————————————————————————-

 

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologický odpad

patří do kontejnerů na bioodpad, popřípadě do směsného komunálního odpadu

 

  • odpady z kuchyňských drtičů
  • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných dvorů  

 

Veškeré hygienické potřeby  

patří do kontejnerů na směsný odpad

 

Chemikálie a další nebezpečné látky

 

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čisticích prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky

patří do stabilních sběrných míst v jednotlivých městech

 

 

Léky

patří do stabilních sběrných míst nebo zpět do lékárny

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : v případě zjištění vtoku výše uvedených látek v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace bude provozovatel TS Hostivice postupovat proti viníkovi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Otevření sběrného dvora na Hájku pro bioodpad – od 5.4.2018

Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr na Hájku pro ukládání bioodpadu bude otevřen od 5.4.2018 následovně:
pondělí a čtvrtek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin.

Upozorňujeme, že v době provozu sběrného dvoru na Hájku nebude přijímán bioodpad ve sběrném dvoře v ul. Jiráskova.

Změna cen vodného a stočného od 1.1.2018

Oznámení změny cen vodného a stočného od 1.1.2018

Usnesením č. RM-25/2017-3 schválila Rada města Hostivice dne 18.12.2017 novou cenu vodného a stočného od 1.1.2018:

 1. tarifní pásmo          cena bez DPH, Kč/m³         cena s DPH, Kč/m³
vodné                        42,80                        49,22
stočné                        35,50                        40,83
 2. tarifní pásmo – Tulipan park          cena bez DPH, Kč/m³         cena s DPH, Kč/m³
vodné                        43,30                        49,80
stočné                        85                        97,75

 

 

 

 

VODA V HOSTIVICI

TS Hostivice  jako  provozovatel vodovodní  sítě  města Hostivice  pro veřejnou  potřebu  sděluji, že  dne 24.9. 2015 bylo provedeno zprovoznění  ATS Jeneček  a  manipulace  na vodovodní  síti. Do všech pásem  města  je  dodávána  tzv. pražská voda. V rámci  prováděných  manipulací  mohlo  dojít  k dočasnému  lehkému zakalení  pitné  vody , případně  změny tlaku dodávané pitné vody.

Žádná z těchto  případných  změn nemá vliv na kvalitu  dodávané  pitné vody a její  nezávadnost.

Evžen Kramer
ředitel organizace