Změna cen vodného a stočného od 1.1.2018

Oznámení změny cen vodného a stočného od 1.1.2018

Usnesením č. RM-25/2017-3 schválila Rada města Hostivice dne 18.12.2017 novou cenu vodného a stočného od 1.1.2018:

         cena bez DPH, Kč/m³         cena s DPH, Kč/m³
vodné                        42,80                        49,22
stočné                        35,50                        40,83

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA NA HÁJKU OD 1.12.2017

Technické služby Hostivice informují, že v zimním období bude uzavřen sběrný dvůr pro bioodpad na Hájku a to v období

od 1.12.2017 do 31.3.2018.

V tomto období bude možné uložit bioodpad do sběrného dvora TSH v Jiráskově ulici ve dny, kdy je otevřen sběrný dvůr a to:

každé pondělí od 7 do 17 hodin a každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin (pokud tyto dny nejsou státními svátky).

Po znovuotevření sběrného dvora na Hájku po zimním období bude možné ukládat bioodpad pouze na sběrném dvoře na Hájku.

 

 

Ukládání bioodpadu

Technické služby Hostivice informují, že odkládání bioodpadu je možné pouze na sběrný dvůr Hájek, provozní doba sběrného dvora na Hájku je:

pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hodin

sobota od 8 do 15 hodin.

 

Změna otevírací doby na sběrném dvoře na bioodpad na Hájku od 6.11.2017

TSH oznamují, že od 6.11.2017 bude sběrný dvůr na Hájku otevřen následovně:

PONDĚLÍ a ČTVRTEK od 13 do 17 hodin

SOBOTA od 8 do 15 hodin.

Sběrný dvůr Hájek otevřen od 18.3.2017

Technické služby Hostivice oznamují, že sběrný dvůr na Hájku pro ukládání bioodpadu je otevřen od 18.3.2017 v tyto dny:

pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 15:00.

 

Ukládání BIOodpadu

Vážení občané,

od 5.4.2016 je možné ukládat BIOodpad opět v areálu na Hájku (bývalý Palpost – vjezd je cca o 50m dále, než se jezdilo dosud) a to v době:

PO: 14 – 18 hodin

ČT: 14 – 18 hodin

SO: 8 – 15 hodin

Upozorňujeme, že při uložení odpadu budete vyzváni k předložení OP k  prokázání  trvalého bydliště v Hostivici, v případě jiného trvalého bydliště budete vyzváni k předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za odpad (složenka, výpis z účtu).

 

Dále je možnost ukládání menšího množství BIOodpadu do již zavedených kontejnerů o objemu 1,1m³ na těchto separačních místech:

Letní x Podzimní

Družstevní

Jenštejnova

Břve

Železničářů (u nádraží)

VODA V HOSTIVICI

TS Hostivice  jako  provozovatel vodovodní  sítě  města Hostivice  pro veřejnou  potřebu  sděluji, že  dne 24.9. 2015 bylo provedeno zprovoznění  ATS Jeneček  a  manipulace  na vodovodní  síti. Do všech pásem  města  je  dodávána  tzv. pražská voda. V rámci  prováděných  manipulací  mohlo  dojít  k dočasnému  lehkému zakalení  pitné  vody , případně  změny tlaku dodávané pitné vody.

Žádná z těchto  případných  změn nemá vliv na kvalitu  dodávané  pitné vody a její  nezávadnost.

Evžen Kramer
ředitel organizace