Entries by TSHostivice

Ukončení provozu na sběrném dvoře Hájek k 30.11.2018

Vážení občané, na sběrném dvoře pro bioodpad na Hájku bude ke dni 30.11.2018 ukončen provoz. V období od 1.12.2018 do 31.3.2019 bude možné odevzdávat bioodpad na sběrném dvoře TSH v Jiráskově ulici. Upozorňujeme, že v období, kdy je otevřen sběrný dvůr na Hájku, tedy do 30.11.2018, nebude možné ukládat bioodpad na sběrném dvoře TSH v […]

Změna otevírací doby – sběrný dvůr Hájek

Vážení občané, z důvodu změny času je změněna i otevírací doba na sběrném dvoře pro bioodpad na Hájku. Provozní doba je následující: PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 13 DO 17 HODIN Otevírací doba v sobotu zůstává nezměněna – od 8 do 15 hodin. Děkujeme za pochopení, TS Hostivice.

OZNÁMENÍ – lokalita Jeneček a ul. Za Mlýnem

OZNÁMENÍ Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu města Hostivice oznamuje odběratelům, že z důvodu manipulace na přivaděči Kladno -Praha, kterou provádí Středočeské vodárny bude ve dnech: 29.10. až 31.10. 2018 v lokalitě Jeneček a Za Mlýnem změna tvrdosti dodávané pitné vody. Na tuto přechodnou dobu se hodnota celkové tvrdosti dodávané vody zvýší na cca 4,5 mmol/l. […]

Co nepatří do kanalizace

  Co nepatří do kanalizace ———————————————————————————————————————-   Do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří tento odpad, vždy je uvedeno, kam s ním:                 Biologický odpad patří do kontejnerů na bioodpad, popřípadě do směsného komunálního odpadu   odpady z kuchyňských drtičů zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin […]

Změna cen vodného a stočného od 1.1.2018

Oznámení změny cen vodného a stočného od 1.1.2018 Usnesením č. RM-25/2017-3 schválila Rada města Hostivice dne 18.12.2017 novou cenu vodného a stočného od 1.1.2018:  1. tarifní pásmo          cena bez DPH, Kč/m³         cena s DPH, Kč/m³ vodné                        42,80                        49,22 stočné                        35,50                        40,83  2. tarifní pásmo – Tulipan park          cena […]