Slide background

Technické služby Hostivice

Staráme se o to, abychom se tu mohli cítit doma ...

Vodovod a kanalizace
Veřejné komunikace
Odpadové hospodářství
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejně prospěšné práce

Elektronický formulář k objednání popelnic – změna systému tříděného svozu

Od podzimu se částečně změní systém svozu tříděného odpadu. Začne se svážet bioodpad a dohromady s papírem a plasty se bude svážet přímo od jednotlivých rodinných domů!

Město Hostivice získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí a může tak bezplatně poskytnout obyvatelům rodinných domů tři popelnice na tříděný odpad – na plasty, papír a na bio.

Elektronický formulář, kde si můžete popelnice objednat, lze vyplnit na www.popelnice.hostivice.eu. Tištěné formuláře najdete v prázdninovém dvojčísle Hostivického měsíčníku. Vydávání popelnic bude probíhat v měsíci září.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A KANÁLOVÝCH VPUSTÍ – jaro 2021.

Omluva – úklid ulic 27.4.2021

Velice se omlouváme, ale kvůli poruše techniky na velkém zametacím voze  se nám v této lokalitě nepodařilo dokončit úklid všech ulic.

Nedokončené ulice zahrneme do plánu dalších etap čištění.

Děkujeme za pochopení.

JEDNORÁZOVÝ SVOZ BIOODPADU

Jednorázový svoz BIO odpadu

Jako reakci na výrazné jednorázové navýšení poplatků za svoz BIO odpadu dodavatele Pražské služby a.s. připravily TS Hostivice, i přes velmi obtížnou situaci a sníženou kapacitu pracovních sil, pilotní projekt jednorázových svozů BIO odpadu v Hostivici.

TS Hostivice nabízejí našim občanům možnost objednání malého 1,5 m3 kontejneru pro odvoz Bio odpadu. Kontejner bude v domluvené termíny přistaven na zadanou adresu, po 4 hodinách bude našimi zaměstnanci odvezen na Hájek.

Akce bude v první vlně probíhat od 22. 3 do 30. 4. 2021.

Během každého pracovního dne konce března a v průběhu měsíce dubna budou realizovány dvě přistavení kontejneru, resp. dva svozy. První čas přistavení bude v 7:00 hod, odvoz v 11:00 hod. Druhým termín přistavení bude ve 12:00 hod., svoz pak v 16:00 hod.

Pro rezervaci kontaktujte TS Hostivice emailem: pokorna@ts.hostivice.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 725 260 317. Volné termíny budeme jednou za den aktualizovat prostřednictvím našich webových stránek a facebooku.

Cena za 1 svoz bude 400 Kč vč. DPH. Platbu bude nutné uhradit do 48 hod. před zamluveným termínem svozu. Platbu lze realizovat hotově (po individuální dohodě) na pokladně TSH, nebo převodem na bankovní účet TSH č.: 33836111/0100 (Komerční banka) s variabilním symbolem: 20210401. Do zprávy pro příjemce prosím uvádět: bio – jaro 2021 a jméno na koho je služba rezervována. Je možná domluva se sousedy v okolí a na kontejneru a ceně za odvoz se podílet.

Do kontejneru bude možné ukládat pouze BIO odpad. Např. větve z pořezů stromů, shrabané listí, apod. Zájemce žádáme o dodržování tohoto jednoduchého pravidla. Jeho porušení bude mít za následek narušení a zdržení celého průběhu služby, zejména kvůli nutnosti nepatřičný odpad roztřídit.

Nabídka nebytových prostor k pronájmu v Hostivici na Husově nám. čp. 59

viz inzerát na nabídku nebytových prostor

TS HOSTIVICE - Všechna práva vyhrazena